De huurliberalisatiegrens van 2024

29 februari 2024

Ieder jaar legt de overheid de huurliberalisatiegrens vast. Dit is de minimale huurprijs en het minimumaantal punten dat wordt toegewezen aan vrije-sector huurwoningen. Per 1 januari 2024 bedraagt de minimumhuurprijs voor vrije-sector woningen €879,66, welke beginnen vanaf 148 punten. 

Het puntensysteem 

Woningen vanaf 148 zijn vrije-sector huurwoningen en tot en met 186 punten zijn middenhuurwoningen in de vrije-sector. Maar wat zijn die punten nou eigenlijk? Het puntensysteem is door de overheid in het leven geroepen om de waarde van een huurwoning vast te stellen. Voorheen vielen enkel sociale huurwoningen onder dit puntensysteem, maar in 2024 zullen ook middenhuurwoningen onder het puntensysteem gaan vallen. 

Wat is een sociale huurwoning 

Een sociale huurwoning is een gereguleerde huurwoning. Deze woningen hebben minder dan 148 punten en bedragen maximaal €879,66. Er gelden zwaardere criteria voor het toewijzen van deze woningen, bijvoorbeeld het maximale inkomen en de gezinssamenstelling. Zo komen in 2024 eenpersoonshuishoudens in aanmerking voor een sociale huurwoning wanneer het (jaarlijkse) inkomen maximaal €47.699 bedraagt. Meerpersoonhuishoudens komen in aanmerking voor een sociale huurwoning wanneer het verzamelinkomen maximaal €52.671 bedraagt. Ook heb je in sommige gemeentes een huisvestingsvergunning nodig. 

Wat is een middenhuurwoning? 

Woningen met 148 punten tot en met woningen met 186 punten (€1.123,13, prijspeil 1 januari 2024) vallen onder middenhuur. Deze woningen worden zwaarder gereguleerd dan vrije-sector huurwoningen boven de 186 punten. Toch valt een “middenhuurwoning” wel onder de vrije-sector. Ze bieden een brug tussen sociale huurwoningen en huurprijzen en de vrije-sector huurwoningen en huurprijzen. Het doel van de regulering van de middenhuur is om de middenhuur zo betaalbaar mogelijk te houden. Naar verwachten zullen er 400.000 woningen in Nederland binnen de middenhuur vallen, exclusief de nog te realiseren nieuwbouwwoningen. 

Hoe worden middenhuurwoningen toegewezen? 

Het is natuurlijk de bedoeling dat middenhuurwoningen terechtkomen bij middeninkomens. Via de huisvestingsverordering kunnen gemeenten toewijzingscriteria stellen aan de middenhuurwoningen. In sommige gemeentes heb je dan ook een huisvestingsvergunning nodig. 

Betaalbaar huren bij vb&t Verhuurmakelaars 

Bij vb&t Verhuurmakelaars vinden we betaalbaar wonen enorm belangrijk. We hebben dan ook een breed en divers aanbod aan middenhuurwoningen. Ons meest actuele woningaanbod vind je op deze pagina. Neem ondertussen ook een kijkje naar onze toewijzingscriteria om erachter te komen hoe wij huren zo eerlijk en veilig mogelijk maken. 

terug naar overzicht

Dé verhuurspecialist van Nederland

Met een woningbestand van 15.000 woningen is vb&t Verhuurmakelaars een van de grootste verhuurspecialisten van Nederland. We hebben 55 jaar ervaring in het verhuren en beheren van woningen.

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account aan en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Maak een zoekprofiel aan