Veelgestelde vragen


Algemeen

Wij zijn bereid om bezichtigingen via Skype/Whatsapp-video e.d. vormen te verzorgen. Dit kan je afstemmen met de betreffende verhuurmakelaar en/of de huidige bewoner.

Echter wij vinden het wel noodzakelijk dat de woning minimaal 1x bezichtigd is vóórdat je overgaat tot het tekenen van de huurovereenkomst. Dit om te voorkomen dat er bij oplevering onduidelijkheid is over de staat van de woning. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, verzoeken wij je in overleg te treden met de verhuurmedewerker.

Tijdens je contacten met vb&t kunnen situaties ontstaan waarover je ontevreden bent. vb&t wil deze situaties graag samen bespreken en naar een oplossing zoeken. Jouw mening over onze diensten en onze dienstverlening vinden wij belangrijk, dus als je een klacht hebt dan willen wij de kans graag benutten om van jou (weer) een tevreden klant te maken! Jouw klacht geeft ons een kans om het de volgende keer beter te doen. Neem dus vooral contact met ons op.

E: vgm@vbtgroep.nl
T: 040 – 269 69 19

Als huisdieren niet zijn toegestaan in de woning zal dit benoemd staan in de woningadvertentie. In de meeste gevallen is het echter wél toegestaan om een klein huisdier te bezitten, mits het geen overlast veroorzaakt.

In sommige gevallen is dit mogelijk.
Ken je iemand die graag je huurwoning wil overnemen, dan kan je deze perso(o)n(en) bij ons aandragen. Indien mogelijk zullen wij deze kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Vb&t en/of de eigenaar kan altijd wegens moverende redenen een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot het huren van de woning.

De afdeling verhuur zal gaan beoordelen of deze kandidaat in aanmerking zou kunnen komen voor de woning.
Deze kandidaat dient te voldoen aan de inkomenseisen die gesteld worden voor alle kandidaat huurders.

De huurprijs van de woning zal altijd aangepast worden naar een marktconform prijs, het kan dus zijn dat de kandidaat een andere huurprijs doorkrijgt dan dat jij als huurder op het moment betaald.

Mocht je de huuropzegging al verstuurd hebben, dan kan je contact opnemen met de afdeling verhuur.
Zij kunnen dan kijken wat ze nog kunnen betekenen voor deze kandidaat.

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Bij vb&t Verhuurmakelaars werken we hard aan een gelijke behandeling voor iedereen. Hoewel we soms onderscheid moeten maken op financiële omstandigheden en leeftijd (voor bijvoorbeeld een seniorenwoning), zullen we klanten nooit benadelen wegens hun identiteit. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een woning, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, gender of gezondheidsstatus.

Onze klanten worden door een automatisch systeem gematched aan de woning. Dit voorkomt dat onze medewerkers in het verhuurproces discrimineren. Ook werken wij niet mee aan het verzoek om te discrimineren van eventuele opdrachtgevers.

Documenten

Pas als een woning aan jou is toegewezen door vb&t Verhuurmakelaars hoef je documenten te uploaden in jouw klantendossier.

Klik hier voor een overzicht van de documenten die we nodig hebben indien je bij ons wil huren.

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je om, zodra een woning aan jou is toegewezen, gegevens te uploaden in jouw persoonlijk online dossier (Mijn Dossier). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Een belangrijke tip inzake je eigen privacy: Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 Mb. Zorg ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Ga je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons het privacy statement op onze website goed door.

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit check uitgevoerd. Een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Wanneer je documenten nog niet gecontroleerd zijn door één van onze medewerkers, is het mogelijk om je documenten ook weer te verwijderen. Zodra je documenten beoordeeld en geaccepteerd zijn is dit niet meer mogelijk.

 • Huurder; je documenten worden nog 9 maanden door ons bewaard t.b.v. het dossier en worden daarna vernietigd door het systeem.

 • Overige; indien je 6 maanden inactief bent, dus je inlog niet meer gebruikt, dan word je AUTOMATISCH uit onze database verwijderd, je ontvangt altijd eerst een e-mail.

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Huren / Contract

Dit is helaas pas mogelijk als je minimaal één jaar aan de slag bent als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer moet je in het bezit zijn van een jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans van minimaal één jaar.

Ben je minimaal één jaar zelfstandig ondernemer? Dan dien je te voldoen aan de eis van een bruto maandinkomen van 4 keer de maandhuur. Er wordt bij verhuur dan een standaard waarborgsom van 2 keer de maandhuur gevraagd.

Meer weten over onze toewijzingscriteria en werkwijze? https://vbtverhuurmakelaars.nl/toewijzingscriteria

Speciaal voor onze huurders hebben wij de website www.ikhuurbijvbt.nl

Op deze site vind je formulieren, contactgegevens en overige informatie.

De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd binnen de daarvoor geldende wettelijke regelgeving.

Je wordt 2 maanden van te voren op de hoogte gebracht van deze huurverhoging per brief.

Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag is voornamelijk afhankelijk van je inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. Andere belangrijke factoren die de hoogte van de huurtoeslag bepalen zijn jouw leeftijd, de hoogte van de huur en servicekosten en de samenstelling van je huishouden.
Mocht je in aanmerking komen voor huurtoeslag, dan kunnen wij dat bedrag helaas niet meetellen als inkomen.

Voor meer informatie wijzen wij je door naar de belastingdienst, www.toeslagen.nl.

Je gaat een huurovereenkomst aan voor minimaal 12 maanden. Na dit jaar is het contract maandelijks opzegbaar. Hierbij wordt één volle kalendermaand opzegtermijn in acht genomen.

Via vb&t wordt je uitgenodigd voor de sleuteloverdracht, dit vindt plaats rond de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Indien de ingangsdatum geen werkdag betreft dan vindt de sleuteloverdracht plaats op de eerst volgende mogelijke werkdag. De sleutels mogen nooit door oud-huurder aan de nieuwe huurder worden overhandigd zonder tussenkomst van vb&t.

Helaas is het niet mogelijk om garant te staan of om voor iemand anders te huren. Meer hierover lees je op onze pagina ‘Toewijzing en Werkwijze’. Uiteraard mag een eventueel gevraagde waarborgsom wel door iemand anders worden betaald.

In de huurovereenkomst is opgenomen welke herstelwerkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen (art. 11). De overige zaken zijn voor de eigenaar.

Indien alle ondertekenaars de overeenkomst ondertekend hebben, ontvangt iedereen een e-mail met daarin de huurovereenkomst en algemene bepalingen.
Deze zijn voor je eigen administratie. Er zal dus geen papieren exemplaar uitgegeven worden.

Bij sommige woningen is een waarborgsom standaard. Bij woningen waarbij dit niet het geval is, wordt om een waarborgsom gevraagd indien:

 • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door ons;

 • je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

 • je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

 • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

 • je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

 • je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

 • je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste (anderhalve) maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuwe huisvestingsverordening (HVV) van kracht. In deze verordening staan nieuwe regels met betrekking tot het in gebruik geven en nemen van woonruimte en het wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad.  Het doel van deze regeling is een betere verdeling van huurwoningen met een lagere huurprijs. Een gemeente kan hierdoor huurwoningen aanwijzen waarvoor een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd. Zonder in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning mag de woning niet worden gehuurd. Een aantal gemeenten in Nederland werken met een huisvestingsvergunning, waaronder Den Haag en Amsterdam.

Hierin maken we onderscheid in verschillende scenario's

1. Koopwoning is verkocht:
Er wordt gekeken wat de eventuele overwaarde of restschuld is. Wanneer er een restschuld overblijft bereken je 5% van dit bedrag als rente per maand en wordt dit van het bruto maandinkomen afgehaald. Bij overwaarde mag dit meegerekend worden als eigen vermogen.

2. Koopwoning wordt aangehouden
Het maandelijkse hypotheekbedrag wordt van het bruto maandinkomen afgehaald.

3. Koopwoning word overgenomen door ex-partner met ondertekend echtscheidingsconvenant

Wanneer er een echtscheidingsconvenant is waarin beschreven staat dat de kandidaat huurder niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheeklast hoeft deze niet meegenomen te worden in de berekening van de inkomenseis.

Dit is afhankelijk van de regels die de opdrachtgever hanteert. In de meeste gevallen verhuren wij woningen die enkel bestemd zijn voor “gemeenschappelijke duurzame huishoudens”. Dit betekent dat de woning enkel bestemd is voor de huurder en diens huishouden. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een kind, broer, schoonzus of nicht als medehuurder/contractant toe te voegen aan de huurovereenkomst. Dit komt omdat er in zo’n geval vaak geen sprake is van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, ook al delen zij de kosten voor levensonderhoud en huisvesting. In een dergelijke vorm van verwantschap tussen twee individuen komt het vaak voor dat op een bepaald moment een van hen het huis zal verlaten en dat de samenlevingssituatie ten einde loopt.

Inschrijven / Zoeker

Wij nemen contact met jou op als jij de best passende kandidaat bent om de woning te bezichtigen. Houd er rekening mee dat er op dit moment veel woningzoekenden zijn en er slechts enkele kandidaten worden uitgenodigd voor een bezichtiging. Het kan daarom enige tijd duren voordat er een woning aan je wordt toegewezen. We vragen om je geduld.

Ons systeem bepaald pér woning welke kandidaat het best passend is. Deze selectie wordt gemaakt aan de hand van:

 • Het inkomen;

 • Duur van inschrijving als woningzoekende bij vb&t Verhuurmakelaars;

 • Profiel kandidaat voor de betreffende woning. Denk hierbij aan senioren complexen(leeftijd) of eengezinswoningen(gezinssamenstelling).

Als de eerste kandidaat de woning weigert of niet door onze dossiercontrole komt, start het selectieproces opnieuw. Zo wordt de interesselijst doorlopen totdat de woning verhuurd is. Bij leegstaande woningen zijn er mogelijk meerdere kandidaten die de woning gaan bezichtigen en wellicht willen huren. Wij selecteren de best passende kandidaat voor de woning.

Hier kunnen we geen eenduidig antwoord opgegeven, omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren. We vragen je te reageren op de woningen passend binnen je zoekprofiel en nemen contact met je op als je de best passende kandidaat voor een woning bent. Vul alle invulvelden in je "mijn dossier" volledig in. Documenten hoeven nog niet geüpload te worden.

Hoe selecteren wij de best passende kandidaat?

·         Inkomensnorm

·         Duur van inschrijving als woningzoekende bij vb&t Verhuurmakelaars

·         Profiel kandidaat voor de betreffende woning. Denk hierbij aan senioren complexen(leeftijd) of eengezinswoningen(gezinssamenstelling) 

Zo wordt de (interesse)lijst doorlopen totdat de woning verhuurd is.

Het bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld en vaste bonussen/toeslagen) dient 4 keer de maandhuur te bedragen. Het inkomen van je partner wordt in de meeste gevallen voor 1/3 meegeteld. Indien je beide AOW ontvangt, kan het tweede inkomen voor 100% meegeteld worden. Let wel, wij verhuren voor meerdere opdrachtgevers. De inkomensnorm kan per woning verschillen.

Gebruik de inkomensberekeningstool op onze website om je maximale huurprijs te bepalen: https://vbtverhuurmakelaars.nl/inkomensberekeningstool

Het kan zijn dat de makelaar de online agenda open zet bij een woning. In dit geval is het mogelijk om zelf een bezichtiging in te plannen in de agenda van de makelaar. Indien de online agenda openstaat zie je dat bij de woningpresentatie op de website. 

Indien de online agenda niet openstaat, is het niet mogelijk om zelf een bezichtiging in te plannen. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning vragen we je om je in te schrijven op onze website via www.vbtverhuurmakelaars.nl/inschrijven. Inschrijven is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend.

In het inschrijfformulier kan je je woonwens invullen (plaats, soort woning, huurprijs etc.). Na je inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail.

Vervolgens kan je op onze website bij ‘Direct te huur’, de woning kiezen waarin je geïnteresseerd bent. Dit doe je door middel van de knop REAGEER bij de woning (je wordt dan gevraagd in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord), je ontvangt een bevestiging na je reactie op de woning.

Uit de reacties op een woning kiezen we de meest passende kandidaat om de woning te bezichtigen.

Sta je al ingeschreven? REAGEER direct via onze eigen website.

Er is geen sluitingsdatum, je kunt reageren op de woning zolang deze nog niet verhuurd is. De status van de verhuur van de woning staat op de website vermeld.

Jouw reactie staat op de interesselijst. Graag nog even geduld. Als de kandidaat huurder geen interesse heeft of het dossier niet in orde is kijken wij naar de interesselijst en nemen we contact op met de volgende best passende kandidaat.

Hoe selecteren wij de best passende kandidaat?

•             Inkomensnorm

•             Duur van inschrijving als woningzoekende bij vb&t Verhuurmakelaars

•             Profiel kandidaat voor de betreffende woning. Denk hierbij aan senioren complexen(leeftijd) of eengezinswoningen(gezinssamenstelling)

Zo wordt de (interesse)lijst doorlopen totdat de woning verhuurd is.

Helaas is het niet mogelijk om bij ons urgentie te verkrijgen.

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles regelen.

Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning.

Ja, direct na je inschrijving krijg je van ons een bevestiging met de gegevens die je hebt achtergelaten. LET OP deze mail kan wellicht in je SPAM/Ongewenste email terecht komen.

De huurprijs tot wordt bepaald aan de hand van je bruto maandinkomen. Indien je het veld bruto maandinkomen invult, wordt huurprijs tot automatisch gevuld.

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent, kan je deze opvragen door op ”wachtwoord vergeten” te klikken.
Indien dit niet werkt, kan het zijn dat je inlognaam (e-mailadres) met een hoofdletter begint.

Dat mag, je vult dan de inkomensgegevens van de woningzoekende in.
Je mag wel jouw telefoonnummer en e-mailadres als contactgegevens opgeven.

Het kan zijn dat je woonwensen hebt ingevuld waarvoor niets beschikbaar is gekomen.
Je kan dit zelf makkelijk bekijken en wijzigen via het inloggen op onze website –> ‘mijn dossier’.
Je logt dan in en klikt op de button: ‘mijn zoekprofiel’, dit kan je ten alle tijde wijzigen.

Graag nog even geduld. We nemen contact met je op als jij de best passende kandidaat voor de woning bent om een bezichtiging in te plannen. Als de woning aan iemand anders is verhuurd ontvang je ook een mail.

Hoe selecteren wij de best passende kandidaat?

• Inkomensnorm

• Duur van inschrijving als woningzoekende bij vb&t Verhuurmakelaars

• Profiel kandidaat voor de betreffende woning. Denk hierbij aan senioren complexen(leeftijd) of eengezinswoningen(gezinssamenstelling)

Zo wordt de (interesse)lijst doorlopen totdat de woning verhuurd is.

Indien mogelijk zullen wij jou kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Vb&t en/of de eigenaar kan altijd wegens moverende redenen een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot het huren van de woning.

De afdeling verhuur zal gaan beoordelen of je in aanmerking zou kunnen komen voor de woning.
Je dient te voldoen aan de inkomenseisen die gesteld worden voor alle kandidaat huurders.

De huurprijs van de woning zal altijd aangepast worden naar een marktconform prijs, het kan dus zijn dat de kandidaat een andere huurprijs doorkrijgt dan dat jij als huurder op het moment betaald.

Mocht de huuropzegging al verstuurd zijn, dan kan je contact opnemen met de afdeling verhuur.
Zij kunnen dan kijken wat ze nog kunnen betekenen voor deze kandidaat.

Helaas kunnen we geen concreet antwoord geven op deze vraag.
Het is afhankelijk van hoeveel personen er op de woning reageren.

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

De meeste woningen die wij verhuren zijn niet voor studenten. Het is bij bijna al onze woningen alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens onze inkomenseisen. Wij adviseren je daarom ook niet als student in te schrijven bij vb&t Verhuurmakelaars. Indien wij een studentenwoning in ons aanbod krijgen bieden wij deze aan via andere kanalen (studentenplatforms).

Inkomenseisen:

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning wordt door de eigenaar van de woning een inkomensnorm gehanteerd. Bij toewijzing van een huurwoning wordt uit gegaan van een vast bruto maandinkomen van 4x de huurprijs op basis van één inkomen. Studiefinanciering en (bij)baantjes worden niet als zodanig aangemerkt. Daarnaast is het niet mogelijk om met garantstellingen of borgen van ouders en derden te werken. Een woning wordt alleen verhuurd aan diegene die er ook daadwerkelijk zelf gaat wonen. Deze persoon moet een zelfstandig, volgens bovenstaande criteria, inkomen hebben. Helaas kan dit betekenen dat we je niet kunnen helpen. In dat geval adviseren we je om contact op te nemen met verhuurders die mogelijk wel in staat zijn om aan studenten te verhuren.

Wil je niet langer meer ingeschreven staan in ons zoekersbestand, dan kan je zelf je zoekopdracht beëindigen.

 • Onderin elke ‘Nieuw huuraanbod’ mail staat de tekst: P.S. Als je geen woningaanbod meer van ons wilt ontvangen kan je jezelf eenvoudig uitschrijven.

 • In je ‘Mijn Dossier’ onder de button ‘Mijn Zoekprofiel’ is het ook mogelijk om jezelf uit te schrijven.

Hiervoor hebben wij een filmpje opgenomen, om je door alle stappen te geleiden.
Klik hier om het filmpje te bekijken.

Het korte antwoord is: Nee.
De woningen die je op onze website ziet, bieden we aan namens verschillende verhuurders. Dit betekent dat we optreden als bemiddelaar tussen een verhuurder en (potentiële) huurder. We rekenen daarvoor geen bemiddelingskosten aan de huurder.
Lees meer over dit onderwerp in dit artikel.

Beschikbaar: Je kunt reageren op de woning. De woning is nog niet aangeboden aan een kandidaat. Uit de reacties wordt contact opgenomen met de best passende kandidaat voor een bezichtiging. Dit wordt gebaseerd op basis van onze toewijzigingscriteria.

Aangeboden: Deze woning is momenteel aangeboden aan een kandidaat huurder. De kandidaat huurder mag komen bezichtigen. Je kunt nog reageren op de woning, je komt dan op de wachtlijst.

Verhuurd onder voorbehoud: Een andere kandidaat heeft de woning geaccepteerd, het dossier dient gecontroleerd te worden op onze toewijzingscriteria. Je kunt nog steeds reageren op de woning en staat dan op de wachtlijst.

Verhuurd: De woning is verhuurd. Je kunt niet meer reageren op de woning.

Dit is verschillend en afhankelijk van meerdere factoren.

De woning is nog bewoond: Wanneer een woning nog wordt bewoond door de huidige huurders nodigen wij kandidaten één voor één uit.

De woning staat leeg: Wanneer een woning leegstaat, zullen we meerdere kandidaten uitnodigen om te komen bezichtigen.

De woning wordt gerenoveerd: Wanneer bij een woning nog werkzaamheden worden uitgevoerd kan het langer duren voordat we kunnen bezichtigen.

Als je wordt uitgenodigd voor een bezichtiging ontvang je automatisch bericht. We zullen de status van de woningverhuur altijd delen op onze website en indien een woning is verhuurd aan iemand anders dan krijg je hierover bericht per mail.

Nee, dat kan niet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans heeft op een woning. We willen mensen die - bijvoorbeeld - niet goed de taal beheersen of niet de tijd hebben om een motivatiebrief te verzenden ook een kans bieden op de woning. Ook mogen wij geen presentjes accepteren, wegens risico op omkoping.

We zullen tijdens het selecteren van een kandidaat dus echt uitgaan van:

 • Inkomensnorm

 • Duur van inschrijving als woningzoekende bij vb&t Verhuurmakelaars

 • Profiel kandidaat voor de betreffende woning. Denk hierbij aan senioren complexen (leeftijd) of eengezinswoningen (gezinssamenstelling)

Een credit check, PEP en Sanctietoets kunnen onderdeel zijn van het onderzoek naar je achtergrond. Bij het uitvoeren van de credit check krijgen wij inzicht in de financiële risico’s van een kandidaat, doordat de kandidaat bijvoorbeeld in aanraking is geweest met een incassobureau, een BKR registratie heeft of registraties van (eerdere) negatieve betaalervaringen. Op een sanctielijst staan personen vermeld die in het verleden of heden betrokken zijn geweest bij bijvoorbeeld witwassen of terrorisme. Een adverse media screening houdt in dat er wordt nagegaan of een persoon in kwestie voorkomt in combinatie met negatief nieuws. Hiervoor maken we gebruik van wereldwijde databases. PEP is een afkorting voor Politically Exposed Person. In het kort is een PEP een persoon die een politiek prominente rol heeft, zoals bijvoorbeeld de minister-president.

MyQii

Met de MyQii app kun je veilig je gegevens delen met vb&t Verhuurmakelaars. Met behulp van deze app verzamel je makkelijk je persoonlijke- en financiële gegevens van MijnOverheid, MijnBelastingdienst en MijnUWV. Jij hebt inzicht in welke gegevens uit de (overheids)bronnen worden verzameld. Deze worden, na toestemming, met vb&t gedeeld. Je kan de deelactie ten alle tijden stoppen. Via MyQii houd je dus regie over jouw gegevens. 

Dat kan via de Google Play Store (Android) of via de Apple App Store (Apple). 

Tijdens het aanmaken van een account dien je in te loggen met je DigiD of je bankaccount. Je machtigt vervolgens de app om de gegevens uit deze (overheids)bronnen op te halen. 

Qii stelt jouw privacy voorop. Jouw gegevens worden alleen ingezien door bevoegde medewerkers van MyQii op het moment dat jij daar een vraag over hebt. De personen die jouw gegevens kunnen inzien kunnen jouw gegevens niet aanpassen of verwijderen. Je gegevens worden, voor zolang jij toestemming geeft, zorgvuldig opgeslagen.  

Kijk in de app of je deelactie goed is geplaatst. Is de medehuurder nog niet klaar met het afronden van het proces? Dan is je deelactie niet inzichtelijk voor ons. Lijkt dit allemaal correct te zijn? Neem dan contact op met MyQii. 

In de MyQii app heb je een handig overzicht van al je “deelacties”. Je kan een deelactie stoppen door op een actieve deelactie te klikken. Wanneer je naar beneden scrolt zie je de optie “Deelactie stoppen”. Na het klikken op deze optie kunnen wij je gegevens niet meer inzien. 

Je MyQii account verwijder je simpel door in de app op “Account” te klikken en vervolgens op “Account verwijderen” te klikken. 

Wanneer je je account verwijderd, verwijder je ook al je deelacties. Al je gegevens worden ook verwijderd. Deze gegevens kunnen niet teruggehaald worden. 

Tijdens het inschrijfproces bij vb&t Verhuurmakelaars zal je gevraagd worden om een MyQii account aan te maken. In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je een account aanmaakt.

Wanneer je je gegevens met vb&t Verhuurmakelaars dient te delen en je niet staat ingeschreven in Nederland, kun je helaas geen gebruik maken van de MyQii app. In dit geval vragen we je dus om handmatig documenten te uploaden in jouw relatiedossier. Lees hier welke documenten we nodig hebben.

Oplevering woning

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Zodra je de huur hebt opgezegd plannen wij een voor- en eindinspectie in. De woninginspecteur zal bij de voorinspectie aangeven wat je nog dient te veranderen voordat je de woning verlaat. Dit wordt gecontroleerd bij de eindinspectie.

Klik hier als je op voorhand wil weten waar je rekening mee dient te houden voor een correcte oplevering van de woning.

Als je gaat verhuizen dien je het huis leeg, schoon en zonder schade aan ons terug te geven. Een woninginspecteur van vb&t komt daarom twee keer langs om samen met jou het huis te bekijken.

Voorinspectie
Tijdens de eerste inspectie loop je met één van onze inspecteurs het huis na. De inspecteur bekijkt of er zaken zijn die jij voor de einddatum huur moet weghalen en/of herstellen. Deze inspectie duurt drie kwartier tot een uur. De inspecteur maakt een rapport van de opname, hier ontvang je een kopie van.

Eindinspectie
Bij de tweede inspectie controleert onze medewerker de woning opnieuw. Is de woning leeg en schoon? Zijn de reparaties en aanpassingen gedaan? Als het huis nog niet in orde is, gaan wij dat alsnog regelen, helaas wel op jouw kosten. Na de eindinspectie vragen wij ook de sleutels van de woning terug.

Ja, dat kan. Je moet deze waarnemer dan een machtigingsformulier meegeven. Vergeet niet jouw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van jullie beiden in de machtiging te zetten.

De waarnemer geeft de machtiging bij de inspectie aan de woninginspecteur. Hij of zij moet ook een geldig paspoort/ID-kaart of verblijfsvergunning laten zien.

Ja, een voorinspectie is bij een huuropzegging altijd noodzakelijk. De inspecteur doorloopt samen met jou de woning en vertelt wat er eventueel nog gedaan dient te worden, voordat de eindinspectie plaatsvindt. Dit doen we ook om vervelende situaties tijdens de eindinspectie te voorkomen. Je kan de voorinspectie dus niet annuleren.

Voorinspectie
Deze eerste inspectie kun je in bijzondere gevallen verzetten. Neem hiervoor contact op met jouw woninginspecteur.

Eindinspectie
De afspraak voor de eindinspectie kan je helaas niet verzetten. Je kan de afspraak wel door iemand anders laten overnemen. Jij dient deze persoon dan een machtigingsformulier mee te geven. Vergeet niet jouw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van jullie beiden in de machtiging te zetten. De waarnemer geeft de machtiging aan de inspecteur. Hij of zij dient zich ook te legitimeren (ID/rijbewijs).

Structuurwanden (bijv. sierpleister) dienen weer glad/behangklaar opgeleverd te worden (gaten dienen te worden gedicht) OF in een dekkende witte kleur geverfd te worden. Dat geldt ook voor de plafonds.

Aan het einde van de laatste maandhuur dient de woning geheel ontruimd, onbeschadigd en schoon te worden achtergelaten.
Voor specifieke informatie klik hier.

Wanneer een woning niet aansluitend verhuurd is dient de woning leeg opgeleverd te worden. Bij uitzondering mogen sommige vloeren om niet achterblijven, dit wordt te allen tijde beoordeeld door de woninginspecteur.

Indien we een huurder vinden voordat je de woning verlaat en deze nieuwe huurder wil je vloer overnemen, dan mag je de vloer uiteraard wel laten liggen.

Vloerbedekking wordt gezien als onhygiënisch en moet bij leegstand verwijderd zijn inclusief de lijmresten, dit geldt ook voor halve maantjes op de traptredes.

Kliko’s moeten leeg opgeleverd worden en gereinigd voor de hygiëne voor een nieuwe huurder en vanwege eventueel ongediertee.

Struiken en bomen dienen netjes gesnoeid te zijn, het gras gemaaid en het onkruid verwijderd.

Ja, indien je nieuwe woning aan je wordt opgeleverd dien je jezelf te legitimeren met je Paspoort/ID/Verblijfsvergunning.
Een rijbewijs is niet toegestaan.

vb&t Verhuurmakelaars maakt tijdens de oplevering gebruik van de app ‘CheckedID’ om je identiteitsbewijs te controleren.

 • Vb&t Verhuurmakelaars geldt als verwerkingsverantwoordelijke en heeft een gerechtvaardigd belang om de identiteit van huurders te kennen. JanusID is als verwerker ingeschakeld om middels de CheckedID service dit proces snel, betrouwbaar en in overeenstemming met de AVG en andere wet- en regelgeving voor hen te ondersteunen.

 • Vb&t Verhuurmakelaars is niet toegelaten tot de partijen die het BSN mogen verwerken. Daarom wordt hen dit niet verstrekt als resultaat van een CheckedID transactie. Op de afbeelding van een paspoort is het deel waar het BSN staat “afgeplakt” en bij een ID-kaart wordt alleen de voorzijde verstrekt. Het BSN zelf, als nummer, wordt hen evenmin verstrekt.

 • Het CheckedID proces is geheel gesloten en beveiligd, zodat inbreuk op de data niet mogelijk is. Na afronding van het proces op de smartphone zijn alle data m.b.t. de verificatie gewist. De data wordt via een beveiligde verbinding naar de verantwoordelijke, in dit geval vb&t, gestuurd. Wanneer de verantwoordelijke de verificatie heeft afgerond en in de eigen administratie heeft verwerkt, dan worden alle persoonsgegevens bij CheckedID verwijderd. Dit is na 7 dagen.

Bankgaranties en/of waarborgsommen (indien van toepassing) worden vrijgegeven zodra wordt vastgesteld dat er geen achterstallige huurbetalingen zijn en geen vervolgschade is ontstaan aan het gehuurde. In dat geval wordt een eventueel gestelde bankgarantie of waarborgsom binnen één maand na afloop van de huurperiode automatisch vrijgegeven of teruggestort.

Wij attenderen je erop dat je je dient af te melden bij jouw energieleverancier (gas/water/elektra). Tijdens de Eindinspectie worden door de Woninginspecteur de meterstanden opgenomen en in het inspectierapport vermeld. De meterstanden dien je zelf door te geven aan de betreffende energieleveranciers. De kosten als gevolg van het niet tijdig afmelden zijn geheel voor eigen rekening.

De afrekening van de service- en/of stookkosten (indien van toepassing) zal plaatsvinden ná afsluiting van het kalenderjaar waarin je het gehuurde hebt verlaten. De afrekening van de service- en/of stookkosten zal vóór 1 juli van het nieuwe kalenderjaar naar het nieuwe, aan ons verstrekte adres, verstuurd worden.

Reparatie en Onderhoud

Onze 24-uurs servicedesk is de afdeling alwaar alle storingen en reparatieverzoeken gemeld dienen te worden.

E: storing@vbtgroep.nl
T: 088-5454646

Hier kan je het onderhoudsABC vinden, daar zie je wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account aan en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Schrijf je direct in