Kennisbank


De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat bij ons op nummer 1. Dit betekent dat wij geen enkel risico nemen en de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen.

Wij hebben als uitgangspunt ‘overleggen/ bijeenkomsten uitstellen waar het kan, en door laten gaan waar het moet’. Dit betekent dat wij extra kritisch kijken welke overleggen/ bijeenkomsten verzet kunnen worden en wat eventueel kan wachten. Veiligheid gaat uiteraard boven alles. Wij sturen geen collega’s, die verkouden zijn op pad. Ben je ziek of verkouden, geef dit op voorhand telefonisch door aan degene met wie je een afspraak hebt, zodat de afspraak verzet kan worden. Als wij bij je aan de deur staan en je hebt klachten (verkoudheid, hoesten, koorts) dan besluiten wij om niet bij je naar binnen te gaan en de afspraak te verzetten.

Onze kantoren blijven open op de normale tijden. We vragen om niet langs te komen als een vraag ook telefonisch, per e-mail of via de chat op onze website gesteld kan worden.

Conform het advies van het RIVM laten wij onze medewerkers zoveel als mogelijk thuiswerken. Zij zijn uiteraard telefonisch en per mail bereikbaar. Wij rekenen op je begrip.

Is een bezoek aan ons kantoor echt noodzakelijk? Dan vragen wij om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen en hiervoor een afspraak te maken met een medewerker.

De wachttijden aan de telefoon kunnen langer zijn dan je van ons gewend bent, er werken veel collega’s momenteel thuis. Wij doen er alles aan om je te woord te staan, maar mogelijk zijn de wachttijden aan de telefoon langer dan je van ons gewend bent. Je mag je vraag stellen per e-mail of via de chat op onze website.

Bezichtigingen gaan door, m.u.v. wanneer er sprake is van gezondheidsklachten bij de betreffende Verhuurmakelaar. Wij zullen momenteel géén groepsbezichtigingen of open huizen laten plaatsvinden. Verder vragen wij je uiteraard om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen bij een bezichtiging:

 • Was of desinfecteer je handen vóór de bezichtiging.

 • Nies of hoest in je elleboogholte.

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.

 • Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

 • Vermijd persoonlijk contact. Het RIVM raadt aan om een afstand van minimaal 1,5 meter aan te houden. Onze Verhuurmakelaar zal je begroeten met woorden.

Kom met max. 2 personen naar een bezichtigingsafspraak. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!

Kom alsjeblieft niet naar een bezichtigingsafspraak bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Wij vragen jou en de kandidaat-huurder uiteraard om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen:

 • Was of desinfecteer je handen vóór je iemand in je woning binnen laat.

 • Nies of hoest in je elleboogholte.

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.

 • Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

 • Vermijd persoonlijk contact. Het RIVM raadt aan om een afstand van
  minimaal 1,5 meter aan te houden.

Zorg dat jezelf met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig bent en laat ook max. 2 personen toe bij een bezichtiging. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!

Nodig geen kandidaat-huurder uit bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

De eindinspecties zullen, met inachtneming van de RIVM richtlijnen, gewoon doorgaan. Wij verzoeken je om met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig te zijn. Indien de woning aansluitend verhuurd is, verzoeken wij ook de nieuwe huurder(s) om met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig te zijn. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!

Bij corona gerelateerde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts: neem contact op met de Woninginspecteur.

Wij vragen jou en huidige huurder van de woning uiteraard om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen:

 • Was of desinfecteer je handen vóór je de woning betreed.

 • Nies of hoest in je elleboogholte.

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.

 • Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

 • Vermijd persoonlijk contact. Het RIVM raadt aan om een afstand van
  minimaal 1,5 meter aan te houden.

Kom met max. 2 personen naar de afspraak. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!

Ga niet bezichtigen bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Ja, gezien de huidige omstandigheden omtrent het corona-virus is het mogelijk de Eindinspectie te vervroegen MITS dit past in de agenda van de Woninginspecteur. Neem hiervoor te allen tijde contact op met je Woninginspecteur.

Indien de woning aansluitend verhuurd is, is het ook belangrijk dat de nieuwe huurder aan het verzetten van deze afspraak medewerking verleend. Er zal echter door vb&t géén verrekening van huurpenningen plaatsvinden, alsook géén aanpassingen van de huurovereenkomst.

Wij zijn bereid om bezichtigingen via Skype/Whatsapp-video e.d. vormen te verzorgen. Dit kan je afstemmen met de betreffende verhuurmakelaar en/of de huidige bewoner.

Echter wij vinden het wel noodzakelijk dat de woning minimaal 1x bezichtigd is vóórdat je overgaat tot het tekenen van de huurovereenkomst. Dit om te voorkomen dat er bij oplevering onduidelijkheid is over de staat van de woning. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, verzoeken wij je in overleg te treden met de verhuurmedewerker.

De Opleveringen zullen, met inachtneming van de RIVM richtlijnen, gewoon doorgaan. Wij verzoeken je om met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig te zijn. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!

Bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, neem contact op met de Verhuurmakelaar/Woninginspecteur met wie je de afspraak hebt.

Speciaal voor onze huurders hebben wij de website www.ikhuurbijvbt.nl

Op deze site vind je formulieren, contactgegevens en overige informatie.

Huren / Contract

Speciaal voor onze huurders hebben wij de website www.ikhuurbijvbt.nl

Op deze site vind je formulieren, contactgegevens en overige informatie.

De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd binnen de daarvoor geldende wettelijke regelgeving.

Je wordt 2 maanden van te voren op de hoogte gebracht van deze huurverhoging per brief.

Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag is voornamelijk afhankelijk van je inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. Andere belangrijke factoren die de hoogte van de huurtoeslag bepalen zijn jouw leeftijd, de hoogte van de huur en servicekosten en de samenstelling van je huishouden.
Mocht je in aanmerking komen voor huurtoeslag, dan kunnen wij dat bedrag helaas niet meetellen als inkomen.

Voor meer informatie wijzen wij je door naar de belastingdienst, www.toeslagen.nl.

Je gaat een huurovereenkomst aan voor minimaal 12 maanden. Na dit jaar is het contract maandelijks opzegbaar. Hierbij wordt één volle kalendermaand opzegtermijn in acht genomen.

Via vb&t wordt je uitgenodigd voor de sleuteloverdracht, dit vindt plaats op de 1e dag van de huurovereenkomst, indien dit geen werkdag betreft dan vindt de sleuteloverdracht plaats op de eerst volgende werkdag. De sleutels mogen nooit door oud-huurder aan de nieuwe huurder worden overhandigd zonder tussenkomst van vb&t.

Helaas is het niet mogelijk om garant te staan of om voor iemand anders te huren. Meer hierover lees je op onze pagina ‘Toewijzing en Werkwijze’. Uiteraard mag een eventueel gevraagde waarborgsom wel door iemand anders worden betaald.

In de huurovereenkomst is opgenomen welke herstelwerkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen (art. 11). De overige zaken zijn voor de eigenaar.

Indien alle ondertekenaars de overeenkomst ondertekend hebben, ontvangt iedereen een e-mail met daarin de huurovereenkomst en algemene bepalingen.
Deze zijn voor je eigen administratie. Er zal dus geen papieren exemplaar uitgegeven worden.

Bij sommige woningen is een waarborgsom standaard. Bij woningen waarbij dit niet het geval is, wordt om een waarborgsom gevraagd indien:

 • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door ons;

 • je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

 • je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

 • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

 • je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

 • je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

 • je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste (anderhalve) maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Met ingang van 1 juli 2019 is een nieuwe huisvestingsverordening (HVV) van kracht. In deze verordening staan nieuwe regels met betrekking tot het in gebruik geven en nemen van woonruimte en het wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad.  Het doel van deze regeling is een betere verdeling van huurwoningen met een lagere huurprijs. Een gemeente kan hierdoor huurwoningen aanwijzen waarvoor een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd. Zonder in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning mag de woning niet worden gehuurd. Een aantal gemeenten in Nederland werken met een huisvestingsvergunning, waaronder Den Haag en Amsterdam.

 • Meer informatie over de huisvestingsvergunning in de Gemeente Den Haag lees je hier.

 • Meer informatie over de huisvestingsvergunning in de Gemeente Amsterdam lees je hier.

Documenten

Pas als een woning aan jou is toegewezen door vb&t Verhuurmakelaars hoef je documenten te uploaden in jouw klantendossier.

Klik hier voor een overzicht van de documenten die we nodig hebben indien je bij ons wil huren.

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je om, zodra een woning aan jou is toegewezen, gegevens te uploaden in jouw persoonlijk online dossier (Mijn Dossier). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Een belangrijke tip inzake je eigen privacy: Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 Mb. Zorg ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Ga je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons het privacy statement op onze website goed door.

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit check uitgevoerd. Een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Wanneer je documenten nog niet gecontroleerd zijn door één van onze medewerkers, is het mogelijk om je documenten ook weer te verwijderen. Zodra je documenten beoordeeld en geaccepteerd zijn is dit niet meer mogelijk.

 • Huurder; je documenten worden nog 9 maanden door ons bewaard t.b.v. het dossier en worden daarna vernietigd door het systeem.

 • Overige; indien je 6 maanden inactief bent, dus je inlog niet meer gebruikt, dan word je AUTOMATISCH uit onze database verwijderd, je ontvangt altijd eerst een e-mail.

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Algemeen

Tijdens je contacten met vb&t kunnen situaties ontstaan waarover je ontevreden bent. vb&t wil deze situaties graag samen bespreken en naar een oplossing zoeken. Jouw mening over onze diensten en onze dienstverlening vinden wij belangrijk, dus als je een klacht hebt dan willen wij de kans graag benutten om van jou (weer) een tevreden klant te maken! Jouw klacht geeft ons een kans om het de volgende keer beter te doen. Neem dus vooral contact met ons op.

E: vgm@vbtgroep.nl
T: 040 – 269 69 19

Bij de meeste huurwoningen is een klein huisdier geen probleem.
Uiteraard gaan wij er vanuit dat het huisdier geen overlast veroorzaakt.

In sommige gevallen is dit mogelijk.
Ken je iemand die graag je huurwoning wil overnemen, dan kan je deze perso(o)n(en) bij ons aandragen. Indien mogelijk zullen wij deze kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Vb&t en/of de eigenaar kan altijd wegens moverende redenen een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot het huren van de woning.

De afdeling verhuur zal gaan beoordelen of deze kandidaat in aanmerking zou kunnen komen voor de woning.
Deze kandidaat dient te voldoen aan de inkomenseisen die gesteld worden voor alle kandidaat huurders.

De huurprijs van de woning zal altijd aangepast worden naar een marktconform prijs, het kan dus zijn dat de kandidaat een andere huurprijs doorkrijgt dan dat jij als huurder op het moment betaald.

Mocht je de huuropzegging al verstuurd hebben, dan kan je contact opnemen met de afdeling verhuur.
Zij kunnen dan kijken wat ze nog kunnen betekenen voor deze kandidaat.

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Inschrijven / Zoeker

Helaas is het niet mogelijk om bij ons urgentie te verkrijgen.

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles regelen.

Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning.

Ja, direct na je inschrijving krijg je van ons een bevestiging met de gegevens die je hebt achtergelaten. LET OP deze mail kan wellicht in je SPAM/Ongewenste email terecht komen.

De huurprijs tot wordt bepaald aan de hand van je bruto maandinkomen. Indien je het veld bruto maandinkomen invult, wordt huurprijs tot automatisch gevuld.

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent, kan je deze opvragen door op ”wachtwoord vergeten” te klikken.
Indien dit niet werkt, kan het zijn dat je inlognaam (e-mailadres) met een hoofdletter begint.

Dat mag, je vult dan de inkomensgegevens van de woningzoekende in en upload zijn/haar documenten.
Je mag wel jouw telefoonnummer en e-mailadres als contactgegevens opgeven.

Het kan zijn dat je woonwensen hebt ingevuld waarvoor niets beschikbaar is gekomen.
Je kan dit zelf makkelijk bekijken en wijzigen via het inloggen op onze website –> ‘mijn dossier’.
Je logt dan in en klikt op de button: ‘mijn zoekprofiel’, dit kan je ten alle tijde wijzigen.

Je krijgt altijd een bevestiging van je reactie op de woning.
Daarin staat de procedure uitgelegd.
Je krijgt bericht indien je aan de beurt bent voor een bezichtiging of als de woning is verhuurd.

Indien mogelijk zullen wij jou kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Vb&t en/of de eigenaar kan altijd wegens moverende redenen een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot het huren van de woning.

De afdeling verhuur zal gaan beoordelen of je in aanmerking zou kunnen komen voor de woning.
Je dient te voldoen aan de inkomenseisen die gesteld worden voor alle kandidaat huurders.

De huurprijs van de woning zal altijd aangepast worden naar een marktconform prijs, het kan dus zijn dat de kandidaat een andere huurprijs doorkrijgt dan dat jij als huurder op het moment betaald.

Mocht de huuropzegging al verstuurd zijn, dan kan je contact opnemen met de afdeling verhuur.
Zij kunnen dan kijken wat ze nog kunnen betekenen voor deze kandidaat.

Helaas kunnen we geen concreet antwoord geven op deze vraag.
Het is afhankelijk van hoeveel personen er op de woning reageren.

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

De meeste woningen die wij verhuren zijn niet voor studenten. Het is bij bijna al onze woningen alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens onze inkomenseisen. Wij adviseren je daarom ook niet als student in te schrijven bij vb&t Verhuurmakelaars. Indien wij een studentenwoning in ons aanbod krijgen bieden wij deze aan via andere kanalen (studentenplatforms).

Inkomenseisen:

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning wordt door de eigenaar van de woning een inkomensnorm gehanteerd. Bij toewijzing van een huurwoning wordt uit gegaan van een vast bruto maandinkomen van 4x de huurprijs op basis van één inkomen. Studiefinanciering en (bij)baantjes worden niet als zodanig aangemerkt. Daarnaast is het niet mogelijk om met garantstellingen of borgen van ouders en derden te werken. Een woning wordt alleen verhuurd aan diegene die er ook daadwerkelijk zelf gaat wonen. Deze persoon moet een zelfstandig, volgens bovenstaande criteria, inkomen hebben. Helaas kan dit betekenen dat we je niet kunnen helpen. In dat geval adviseren we je om contact op te nemen met verhuurders die mogelijk wel in staat zijn om aan studenten te verhuren.

Wil je niet langer meer ingeschreven staan in ons zoekersbestand, dan kan je zelf je zoekopdracht beëindigen.

 • Onderin elke ‘Nieuw huuraanbod’ mail staat de tekst: P.S. Als je geen woningaanbod meer van ons wilt ontvangen kan je jezelf eenvoudig uitschrijven.

 • In je ‘Mijn Dossier’ onder de button ‘Mijn Zoekprofiel’ is het ook mogelijk om jezelf uit te schrijven.

Hiervoor hebben wij een filmpje opgenomen, om je door alle stappen te geleiden.
Klik hier om het filmpje te bekijken.

Het korte antwoord is: Nee.
De woningen die je op onze website ziet, bieden we aan namens verschillende verhuurders. Dit betekent dat we optreden als bemiddelaar tussen een verhuurder en (potentiële) huurder. We rekenen daarvoor geen bemiddelingskosten aan de huurder.
Lees meer over dit onderwerp in dit artikel.

Beschikbaar: Je kunt reageren op de woning. De woning is nog niet aangeboden aan een kandidaat. Uit de reacties wordt contact opgenomen met de best passende kandidaat voor een bezichtiging. Dit wordt gebaseerd op basis van onze toewijzigingscriteria.

Aangeboden: Deze woning is momenteel aangeboden aan een kandidaat huurder. Je kunt nog reageren op de woning, je komt dan op de wachtlijst.

Verhuurd onder voorbehoud: Een andere kandidaat heeft de woning geaccepteerd, het dossier dient gecontroleerd te worden op onze toewijzingscriteria. Je kunt nog steeds reageren op de woning en staat dan op de wachtlijst.

Verhuurd: De woning is verhuurd. Je kunt niet meer reageren op de woning.

Reparatie en Onderhoud

Onze 24-uurs servicedesk is de afdeling alwaar alle storingen en reparatieverzoeken gemeld dienen te worden.

E: storing@vbtgroep.nl
T: 088-5454646

Hier kan je het onderhoudsABC vinden, daar zie je wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.

Oplevering woning

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Zodra je de huur hebt opgezegd plannen wij een voor- en eindinspectie in. De woninginspecteur zal bij de voorinspectie aangeven wat je nog dient te veranderen voordat je de woning verlaat. Dit wordt gecontroleerd bij de eindinspectie.

Klik hier als je op voorhand wil weten waar je rekening mee dient te houden voor een correcte oplevering van de woning.

Als je gaat verhuizen dien je het huis leeg, schoon en zonder schade aan ons terug te geven. Een woninginspecteur van vb&t komt daarom twee keer langs om samen met jou het huis te bekijken.

Voorinspectie
Tijdens de eerste inspectie loop je met één van onze inspecteurs het huis na. De inspecteur bekijkt of er zaken zijn die jij voor de einddatum huur moet weghalen en/of herstellen. Deze inspectie duurt drie kwartier tot een uur. De inspecteur maakt een rapport van de opname, hier ontvang je een kopie van.

Eindinspectie
Bij de tweede inspectie controleert onze medewerker de woning opnieuw. Is de woning leeg en schoon? Zijn de reparaties en aanpassingen gedaan? Als het huis nog niet in orde is, gaan wij dat alsnog regelen, helaas wel op jouw kosten. Na de eindinspectie vragen wij ook de sleutels van de woning terug.

Ja, dat kan. Je moet deze waarnemer dan een machtigingsformulier meegeven. Vergeet niet jouw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van jullie beiden in de machtiging te zetten.

De waarnemer geeft de machtiging bij de inspectie aan de woninginspecteur. Hij of zij moet ook een legitimatiebewijs (ID/rijbewijs) laten zien.

Ja, een voorinspectie is bij een huuropzegging altijd noodzakelijk. De inspecteur doorloopt samen met jou de woning en vertelt wat er eventueel nog gedaan dient te worden, voordat de eindinspectie plaatsvindt. Dit doen we ook om vervelende situaties tijdens de eindinspectie te voorkomen. Je kan de voorinspectie dus niet annuleren.

Voorinspectie
Deze eerste inspectie kun je in bijzondere gevallen verzetten. Neem hiervoor contact op met jouw woninginspecteur.

Eindinspectie
De afspraak voor de eindinspectie kan je helaas niet verzetten. Je kan de afspraak wel door iemand anders laten overnemen. Jij dient deze persoon dan een machtigingsformulier mee te geven. Vergeet niet jouw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van jullie beiden in de machtiging te zetten. De waarnemer geeft de machtiging aan de inspecteur. Hij of zij dient zich ook te legitimeren (ID/rijbewijs).

Structuurwanden (bijv. sierpleister) dienen weer glad/behangklaar opgeleverd te worden (gaten dienen te worden gedicht) OF in een dekkende witte kleur geverfd te worden. Dat geldt ook voor de plafonds.

Aan het einde van de laatste maandhuur dient de woning geheel ontruimd, onbeschadigd en schoon te worden achtergelaten.
Voor specifieke informatie klik hier.

Wanneer een woning niet aansluitend verhuurd is dient de woning leeg opgeleverd te worden. Bij uitzondering mogen sommige vloeren om niet achterblijven, dit wordt te allen tijde beoordeeld door de woninginspecteur.

Indien we een huurder vinden voordat je de woning verlaat en deze nieuwe huurder wil je vloer overnemen, dan mag je de vloer uiteraard wel laten liggen.

Vloerbedekking wordt gezien als onhygiënisch en moet bij leegstand verwijderd zijn inclusief de lijmresten, dit geldt ook voor halve maantjes op de traptredes.

Kliko’s moeten leeg opgeleverd worden en gereinigd voor de hygiëne voor een nieuwe huurder en vanwege eventueel ongediertee.

Struiken en bomen dienen netjes gesnoeid te zijn, het gras gemaaid en het onkruid verwijderd.

Ja, indien je nieuwe woning aan je wordt opgeleverd dien je jezelf te legitimeren met je Paspoort/ID/Verblijfsvergunning.
Een rijbewijs is niet toegestaan.

vb&t Verhuurmakelaars maakt tijdens de oplevering gebruik van de app ‘CheckedID’ om je identiteitsbewijs te controleren.

 • Vb&t Verhuurmakelaars geldt als verwerkingsverantwoordelijke en heeft een gerechtvaardigd belang om de identiteit van huurders te kennen. JanusID is als verwerker ingeschakeld om middels de CheckedID service dit proces snel, betrouwbaar en in overeenstemming met de AVG en andere wet- en regelgeving voor hen te ondersteunen.

 • Vb&t Verhuurmakelaars is niet toegelaten tot de partijen die het BSN mogen verwerken. Daarom wordt hen dit niet verstrekt als resultaat van een CheckedID transactie. Op de afbeelding van een paspoort is het deel waar het BSN staat “afgeplakt” en bij een ID-kaart wordt alleen de voorzijde verstrekt. Het BSN zelf, als nummer, wordt hen evenmin verstrekt.

 • Het CheckedID proces is geheel gesloten en beveiligd, zodat inbreuk op de data niet mogelijk is. Na afronding van het proces op de smartphone zijn alle data m.b.t. de verificatie gewist. De data wordt via een beveiligde verbinding naar de verantwoordelijke, in dit geval vb&t, gestuurd. Wanneer de verantwoordelijke de verificatie heeft afgerond en in de eigen administratie heeft verwerkt, dan worden alle persoonsgegevens bij CheckedID verwijderd. Dit is na 7 dagen.

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account aan en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Schrijf je direct in