Tijdelijke huurovereenkomsten afgeschaft door de Tweede Kamer

26 mei 2023

Het wetsvoorstel “Wet Vaste Huurcontracten” is op 16 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is tot stand gekomen om huurders te beschermen tegen stress, onzekerheid en huurverhogingen.

 

Misbruik door verhuurders

Een verhuurder mag momenteel een huurovereenkomst aanbieden voor kortdurende periodes zonder huurbescherming. Deze huurcontracten eindigen nadat de looptijd is verstreken en worden niet beëindigd via de rechter. Volgens de meerderheid van de Tweede Kamer wordt hier te vaak gebruik van gemaakt. Bij de ingang van een nieuw huurcontract mag de verhuurder de prijs verhogen. Dit leidt tot extremere huurprijsstijgingen in vergelijking tot vaste huurcontracten.

 

Ingang “Wet Vaste Huurcontracten”

Dankzij de nieuwe wet zal het voor verhuurders niet meer mogelijk zijn om woonruimtes tijdelijk te verhuren op de huidige manier.

 

Uitzonderingen

Er bestaan enkele uitzonderingen waarbij een tijdelijk huurcontract wel nog toegestaan is. Zo mogen verhuurders een tijdelijk huurcontract verstrekken aan bloed- of aanverwanten in de eerste graad.

 

Ook mogen er tijdelijke huurcontracten aangeboden worden aan mensen die…

·         voor werk of studie tijdelijk in een andere gemeente dienen te wonen of aan mensen die tijdelijk vanuit het buitenland in Nederland werken of studeren;

·         In verband met renovatie of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw hun ruimte moeten verlaten en tijdelijk in een andere woning dienen te wonen;

·         Vanuit een maatschappelijke opvang komen of huurders met urgentie wegen een sociale noodsituatie;

·         Een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaan met de verhuurder, wanneer de huurder zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden;

·         Beschermd wonen onder begeleiding;

·         In de woning verblijven van een overleden eerstegraads bloedverwant of voogd. Deze persoon dient op het tijdstip van overlijden van de hoofdhuurder de woning als hoofdverblijf te hebben.

 

Mensen die gaan samenwonen en daardoor een woning hebben waar ze nog niet vanaf willen, mogen deze ook tijdelijk verhuren.

 

Huren bij vb&t Verhuurmakelaars

vb&t biedt huurders nauwelijks tot geen tijdelijke huurcontracten. Ben jij benieuwd naar onze werkwijze? Lees op deze pagina meer over onze werkwijze en toewijzingscriteria.

 

Bron: Afschaffing tijdelijke huurcontracten zet markt voor woningzoekers nog verder op slot | NVM

terug naar overzicht

Dé verhuurspecialist van Nederland

Met een woningbestand van 15.000 woningen is vb&t Verhuurmakelaars een van de grootste verhuurspecialisten van Nederland. We hebben 55 jaar ervaring in het verhuren en beheren van woningen.

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account aan en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Maak een zoekprofiel aan