Wet goed verhuurderschap

27 maart 2023

Op 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het is de bedoeling dat de Wet goed verhuurderschap op 1 juli 2023 in werking treedt

Concreet betekent deze wet dat er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap komt waarin vastgelegd wordt wat van verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in het verhuurproces in relatie tot woningzoekenden en huurders.

In de wet zijn regels opgenomen ter voorkoming van discriminatie en intimidatie en wordt vastgelegd op over welke zaken een huurder geïnformeerd dient te worden over het gehuurde.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning.  Zij krijgen hiervoor een aantal instrumenten tot de beschikking zoals bestuursdwang en bestuurlijke boetes.  Tevens moeten gemeenten een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag. vb&t ondersteunt de deze wetgeving van harte omdat wij als huurbemiddelaar van mening zijn dat een transparant verhuurproces in het belang is van zowel belegger als huurder.

Mogelijk dat de praktische uitwerking van deze wetgeving gevolgen heeft op verhuurproces van vb&t. Waar nodig zullen wij ons verhuurproces aanpassen om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.

terug naar overzicht

Dé verhuurspecialist van Nederland

Met een woningbestand van 15.000 woningen is vb&t Verhuurmakelaars een van de grootste verhuurspecialisten van Nederland. We hebben 55 jaar ervaring in het verhuren en beheren van woningen.

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account aan en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Maak een zoekprofiel aan