Veelgestelde vragen

Huren / Contract


Dit is helaas pas mogelijk als je minimaal één jaar aan de slag bent als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer moet je in het bezit zijn van een jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans van minimaal één jaar.

Ben je minimaal één jaar zelfstandig ondernemer? Dan dien je te voldoen aan de eis van een bruto maandinkomen van 4 keer de maandhuur. Er wordt bij verhuur dan een standaard waarborgsom van 2 keer de maandhuur gevraagd.

Meer weten over onze toewijzingscriteria en werkwijze? https://vbtverhuurmakelaars.nl/toewijzingscriteria

Dit is mogelijk indien het is toegestaan in de gemeente waar je gaat huren.

Let op: Er komen bij vb&t maximaal twee personen op het huurcontract staan. Het inkomen van de persoon die niet op het huurcontract staat kan niet meegeteld worden in de berekening voor de maximale huurprijs.

Speciaal voor onze huurders hebben wij de website www.ikhuurbijvbt.nl

Op deze site vind je formulieren, contactgegevens en overige informatie.

De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd binnen de daarvoor geldende wettelijke regelgeving.

Je wordt 2 maanden van te voren op de hoogte gebracht van deze huurverhoging per brief.

Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag is voornamelijk afhankelijk van je inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. Andere belangrijke factoren die de hoogte van de huurtoeslag bepalen zijn jouw leeftijd, de hoogte van de huur en servicekosten en de samenstelling van je huishouden.
Mocht je in aanmerking komen voor huurtoeslag, dan kunnen wij dat bedrag helaas niet meetellen als inkomen.

Voor meer informatie wijzen wij je door naar de belastingdienst, www.toeslagen.nl.

Je gaat een huurovereenkomst aan voor minimaal 12 maanden. Na dit jaar is het contract maandelijks opzegbaar. Hierbij wordt één volle kalendermaand opzegtermijn in acht genomen.

Via vb&t wordt je uitgenodigd voor de sleuteloverdracht, dit vindt plaats rond de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Indien de ingangsdatum geen werkdag betreft dan vindt de sleuteloverdracht plaats op de eerst volgende mogelijke werkdag. De sleutels mogen nooit door oud-huurder aan de nieuwe huurder worden overhandigd zonder tussenkomst van vb&t.

Helaas is het niet mogelijk om garant te staan of om voor iemand anders te huren. Meer hierover lees je op onze pagina ‘Toewijzing en Werkwijze’. Uiteraard mag een eventueel gevraagde waarborgsom wel door iemand anders worden betaald.

In de huurovereenkomst is opgenomen welke herstelwerkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen (art. 11). De overige zaken zijn voor de eigenaar.

Indien alle ondertekenaars de overeenkomst ondertekend hebben, ontvangt iedereen een e-mail met daarin de huurovereenkomst en algemene bepalingen.
Deze zijn voor je eigen administratie. Er zal dus geen papieren exemplaar uitgegeven worden.

Bij sommige woningen is een waarborgsom standaard. Bij woningen waarbij dit niet het geval is, wordt om een waarborgsom gevraagd indien:

  • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door ons;

  • je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

  • je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

  • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

  • je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

  • je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

  • je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste (anderhalve) maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuwe huisvestingsverordening (HVV) van kracht. In deze verordening staan nieuwe regels met betrekking tot het in gebruik geven en nemen van woonruimte en het wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad.  Het doel van deze regeling is een betere verdeling van huurwoningen met een lagere huurprijs. Een gemeente kan hierdoor huurwoningen aanwijzen waarvoor een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd. Zonder in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning mag de woning niet worden gehuurd. Een aantal gemeenten in Nederland werken met een huisvestingsvergunning, waaronder Den Haag en Amsterdam.

Hierin maken we onderscheid in verschillende scenario's

1. Koopwoning is verkocht:
Er wordt gekeken wat de eventuele overwaarde of restschuld is. Wanneer er een restschuld overblijft bereken je 5% van dit bedrag als rente per maand en wordt dit van het bruto maandinkomen afgehaald. Bij overwaarde mag dit meegerekend worden als eigen vermogen.

2. Koopwoning wordt aangehouden
Het maandelijkse hypotheekbedrag wordt van het bruto maandinkomen afgehaald.

3. Koopwoning word overgenomen door ex-partner met ondertekend echtscheidingsconvenant

Wanneer er een echtscheidingsconvenant is waarin beschreven staat dat de kandidaat huurder niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheeklast hoeft deze niet meegenomen te worden in de berekening van de inkomenseis.

Dit is afhankelijk van de regels die de opdrachtgever hanteert. In de meeste gevallen verhuren wij woningen die enkel bestemd zijn voor “gemeenschappelijke duurzame huishoudens”. Dit betekent dat de woning enkel bestemd is voor de huurder en diens huishouden. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een kind, broer, schoonzus of nicht als medehuurder/contractant toe te voegen aan de huurovereenkomst. Dit komt omdat er in zo’n geval vaak geen sprake is van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden, ook al delen zij de kosten voor levensonderhoud en huisvesting. In een dergelijke vorm van verwantschap tussen twee individuen komt het vaak voor dat op een bepaald moment een van hen het huis zal verlaten en dat de samenlevingssituatie ten einde loopt.

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account aan en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Schrijf je direct in