Veelgestelde vragen

Oplevering woning


Nee, dat is helaas niet mogelijk. Zodra je de huur hebt opgezegd plannen wij een voor- en eindinspectie in. De woninginspecteur zal bij de voorinspectie aangeven wat je nog dient te veranderen voordat je de woning verlaat. Dit wordt gecontroleerd bij de eindinspectie.

Klik hier als je op voorhand wil weten waar je rekening mee dient te houden voor een correcte oplevering van de woning.

Als je gaat verhuizen dien je het huis leeg, schoon en zonder schade aan ons terug te geven. Een woninginspecteur van vb&t komt daarom twee keer langs om samen met jou het huis te bekijken.

Voorinspectie
Tijdens de eerste inspectie loop je met één van onze inspecteurs het huis na. De inspecteur bekijkt of er zaken zijn die jij voor de einddatum huur moet weghalen en/of herstellen. Deze inspectie duurt drie kwartier tot een uur. De inspecteur maakt een rapport van de opname, hier ontvang je een kopie van.

Eindinspectie
Bij de tweede inspectie controleert onze medewerker de woning opnieuw. Is de woning leeg en schoon? Zijn de reparaties en aanpassingen gedaan? Als het huis nog niet in orde is, gaan wij dat alsnog regelen, helaas wel op jouw kosten. Na de eindinspectie vragen wij ook de sleutels van de woning terug.

Ja, dat kan. Je moet deze waarnemer dan een machtigingsformulier meegeven. Vergeet niet jouw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van jullie beiden in de machtiging te zetten.

De waarnemer geeft de machtiging bij de inspectie aan de woninginspecteur. Hij of zij moet ook een geldig paspoort/ID-kaart of verblijfsvergunning laten zien.

Ja, een voorinspectie is bij een huuropzegging altijd noodzakelijk. De inspecteur doorloopt samen met jou de woning en vertelt wat er eventueel nog gedaan dient te worden, voordat de eindinspectie plaatsvindt. Dit doen we ook om vervelende situaties tijdens de eindinspectie te voorkomen. Je kan de voorinspectie dus niet annuleren.

Voorinspectie
Deze eerste inspectie kun je in bijzondere gevallen verzetten. Neem hiervoor contact op met jouw woninginspecteur.

Eindinspectie
De afspraak voor de eindinspectie kan je helaas niet verzetten. Je kan de afspraak wel door iemand anders laten overnemen. Jij dient deze persoon dan een machtigingsformulier mee te geven. Vergeet niet jouw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van jullie beiden in de machtiging te zetten. De waarnemer geeft de machtiging aan de inspecteur. Hij of zij dient zich ook te legitimeren (ID/rijbewijs).

Structuurwanden (bijv. sierpleister) dienen weer glad/behangklaar opgeleverd te worden (gaten dienen te worden gedicht) OF in een dekkende witte kleur geverfd te worden. Dat geldt ook voor de plafonds.

Aan het einde van de laatste maandhuur dient de woning geheel ontruimd, onbeschadigd en schoon te worden achtergelaten.
Voor specifieke informatie klik hier.

Wanneer een woning niet aansluitend verhuurd is dient de woning leeg opgeleverd te worden. Bij uitzondering mogen sommige vloeren om niet achterblijven, dit wordt te allen tijde beoordeeld door de woninginspecteur.

Indien we een huurder vinden voordat je de woning verlaat en deze nieuwe huurder wil je vloer overnemen, dan mag je de vloer uiteraard wel laten liggen.

Vloerbedekking wordt gezien als onhygiënisch en moet bij leegstand verwijderd zijn inclusief de lijmresten, dit geldt ook voor halve maantjes op de traptredes.

Kliko’s moeten leeg opgeleverd worden en gereinigd voor de hygiëne voor een nieuwe huurder en vanwege eventueel ongediertee.

Struiken en bomen dienen netjes gesnoeid te zijn, het gras gemaaid en het onkruid verwijderd.

Ja, indien je nieuwe woning aan je wordt opgeleverd dien je jezelf te legitimeren met je Paspoort/ID/Verblijfsvergunning.
Een rijbewijs is niet toegestaan.

vb&t Verhuurmakelaars maakt tijdens de oplevering gebruik van de app ‘CheckedID’ om je identiteitsbewijs te controleren.

  • Vb&t Verhuurmakelaars geldt als verwerkingsverantwoordelijke en heeft een gerechtvaardigd belang om de identiteit van huurders te kennen. JanusID is als verwerker ingeschakeld om middels de CheckedID service dit proces snel, betrouwbaar en in overeenstemming met de AVG en andere wet- en regelgeving voor hen te ondersteunen.

  • Vb&t Verhuurmakelaars is niet toegelaten tot de partijen die het BSN mogen verwerken. Daarom wordt hen dit niet verstrekt als resultaat van een CheckedID transactie. Op de afbeelding van een paspoort is het deel waar het BSN staat “afgeplakt” en bij een ID-kaart wordt alleen de voorzijde verstrekt. Het BSN zelf, als nummer, wordt hen evenmin verstrekt.

  • Het CheckedID proces is geheel gesloten en beveiligd, zodat inbreuk op de data niet mogelijk is. Na afronding van het proces op de smartphone zijn alle data m.b.t. de verificatie gewist. De data wordt via een beveiligde verbinding naar de verantwoordelijke, in dit geval vb&t, gestuurd. Wanneer de verantwoordelijke de verificatie heeft afgerond en in de eigen administratie heeft verwerkt, dan worden alle persoonsgegevens bij CheckedID verwijderd. Dit is na 7 dagen.

Bankgaranties en/of waarborgsommen (indien van toepassing) worden vrijgegeven zodra wordt vastgesteld dat er geen achterstallige huurbetalingen zijn en geen vervolgschade is ontstaan aan het gehuurde. In dat geval wordt een eventueel gestelde bankgarantie of waarborgsom binnen één maand na afloop van de huurperiode automatisch vrijgegeven of teruggestort.

Wij attenderen je erop dat je je dient af te melden bij jouw energieleverancier (gas/water/elektra). Tijdens de Eindinspectie worden door de Woninginspecteur de meterstanden opgenomen en in het inspectierapport vermeld. De meterstanden dien je zelf door te geven aan de betreffende energieleveranciers. De kosten als gevolg van het niet tijdig afmelden zijn geheel voor eigen rekening.

De afrekening van de service- en/of stookkosten (indien van toepassing) zal plaatsvinden ná afsluiting van het kalenderjaar waarin je het gehuurde hebt verlaten. De afrekening van de service- en/of stookkosten zal vóór 1 juli van het nieuwe kalenderjaar naar het nieuwe, aan ons verstrekte adres, verstuurd worden.

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account aan en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Schrijf je direct in